Zmiešavací ventil

Zmiešavací ventil vody pre precíznu reguláciu a jednoduché až zložitejšie vykurovacie a chladiace systémy. Praktické montážne vychytávky a spoľahlivá prevádzka. To všetko so zárukou 36 mesiacov.

Inovatívni systém ProClick

ľahká a rýchla montáž bez použitia náradia.

Vďaka systému ProClick je montáž elektrického servopohonu ARM ProClick na rotačný zmiešavací ventil ARV ProClick zjednodušená na dva kroky:

  1. Odstraniť koliesko z ventilu ARV ProClick.
  2. Zasunúť motor (až „zacvakne“) na ventil.

A je hotové! To všetko bez použitia ďalších nástrojov. Jak jednoduché!

Ovládacie koliesko a modrý obmedzovací krúžok sú na ventilu zacvaknuté. Pod kolieskom je našraubovaný adaptér pre servopohony so systémom ProClick. Pohon sa inštaluje nasunutím na ventil do polohy, ktorá nám vyhovuje. Pre vysunutie servopohonu z ventilu stačí stlačiť a podržať tlačidlo, ktoré uvoľňuje zaisťovací mechanizmus.

VIDEOanimÁcIA

Pohodlná montáž a regulÁcIA

Výhody zmiešavacích ventilov ARV ProClick

KOMFORTNÉ OVLÁDACIE KOLIESKO

Veľké koliesko s jasným indikátorom polohy umožňuje ľahko a presne ovládať zmiešavací ventil v manuálnom režimu.

OSMIHRANNÝ TVAR PRIPOJENIA VENTILU

Zmiešavacie ventily sa ľahko montujú pomocou kľúče vďaka osemhrannému tvaru konštrukcie.

 

VEĽKÝ UKAZATEĽ POLOHY ZMIEŠAVANIA

Indikátor na koliesku označuje polohu zmiešavania elementu vo vnútri ventilu. To zľahčuje nastavenie a riadenie chodu ventilu.

OBOJSTRANNÁ STUPNICA

Stupnica je vytlačená na oboch stranách. Na jednej od 0 do 10, na druhé „od 10 do 0“. Čo umožňuje inštaláciu ventilu v rôznych polohách.

VYLEPŠENÝ VNÚTORNÝ DESIGN

Vylepšená vnútorná konštrukcia prináša nižšiu netesnosť ventilu. To napomáha precíznejšiu reguláciu.

KOMPAKTNÉ ROZMERY

Vďaka kompaktným rozmerom ventilu ARV sa vyžaduje menší inštalačný priestor.

Výhody servopohonov ARM ProClick

KOMFORTNÉ OVLÁDACIE KOLIESKO

Veľké koliesko s indikátorom nastavení umožňuje ľahké a presné ovládanie pohonu v manuálnom režime.

LED DIODY

Pohon signalizuje smer otáčania pomocí LED, čo umožňuje rýchlu diagnostiku jeho prevádzky aj v tmavých miestnostiach.

TLAČÍTKO PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU

Tlačidlo umožňuje ľahko zmeniť prevádzkový režim pohonu z automatického na manuálny.

KABEL S VYMENITEĽNOU ZÁSTRČKOU

Ovládací kábel je pripojený ku krytu pohonu zástrčkou. To uľahčuje inštaláciu servopohonu prípadne výmenu kabelu.

OBOJSTRANNÁ STUPNICA

Stupnica je vytlačená na oboch stranách. Na jednej od 0 do 10, na druhé „od 10 do 0“. Čo umožňuje inštaláciu ventilu v rôznych polohách.

SYSTÉM PROCLICK

Inštalácia SERVOPOHONU na nový ventil ARV ProClick prebehá na dva kroky, bez použití nástrojov a ďalších spojovacích prvkov.

FAQ

Nejčastějšie otázky ku zmiešavacím ventilom ARV ProClick

Skrytý

fghfgdhfdhfgdhfgd

Aký je rozdiel medzi trojcestným a štvorcestným ventilom?

Trojcestné ventily zmiešavajú vodu s vysokou teplotou a vodou s nižšou teplotou. Tým je možné získať požadovanou teplotu.

 

Štvorcestné ventily majú funkciu dvojitého zmiešavania. Vo výsledku získame dva prúdy vody zmiešané– napájanie vykurovacieho systému a vodu vracajúcu sa do kotle. To má za následok zvýšení teploty vody vracajúcej sa do kotle, čo vedie ku zvýšenie jeho životnosti.

Záleží na polohe trojcestného zmiešavacieho ventilu?

Trojcestný zmiešavací ventil je možné namontovať v akékoľvek polohe. Pred zahájením inštalácie je však nutné správne nastaviť zmiešavací prvok. Pokiaľ je ku zmiešavaciemu ventilu pripojený servopohon neodporúča sa montáž pohonom dolu.

Kde by malo byť inštalované obehové čerpadlo?

Čerpadlo sa vždy umiesťuje za výstup z ventilu odkiaľ je čerpaná zmiešaná voda. Akékoľvek iné umiestenie čerpadla môže mať za následok nesprávnou funkciu ventilu!

Je možné ARV ventil použiť v inštaláciách s chladiacou vodou?

ANO – trojcestné zmiešavacie ventily ARV sú určené pre systémy ohrev a chladenie vody a také do inštalácii s teplou úžitkovou vodou. Ventily ARV môžu pracovať s médiom s tlakom až 10 bar a teplotou 5-110 °C. Týmto médiom môže byť voda nebo zmes vody a glykolu s koncentráciou glykolu nepresahujúcich 50 %.

Ventily ARV sú zmiešavacie ventily, znamená to, že nemôžu pracovať v rozdeľovacom nebo prepínacom režime?

Zmiešavacie ventily ARV je možné okrem ich primárneho použitia (zmiešavania) tiež využiť k rozdeľovaniu alebo ako prepínacie ventily. Pri použití pre prepínanie je nutné počítať s vnútorným únikom až 1,5 % prietoku pri Δp = 50 kPa.

Nejčastější otázky ku servopohonom ARM ProClick

Skrytý

fghfgdhfdhfgdhfgd

Je servopohon ARM ProClick vybavený koncovými spínači?

Áno. Každý elektrický pohon ARM ProClick je vybavený koncovými spínači. Ich úlohou je odpojiť napätie v krajných polohách akčného členu – zmiešavací ventil je plne otvorený nebo plne uzatvorený.

Aký je rozdiel medzi 2bodovým, 3bodovým a proporcionálnym ovládaním?

Dvojbodové ovládanie má dva pracovní body. Pohon je pripojený tromi vodiči (neutrálnym a dvoma prúdovými). Napätie je neustále privedené na jeden z prúdových vodičov. V tomto okamžiku sa pohon otáča na jednu zo strán (v závislosti na nastavenie prepojky). Pokiaľ je napätie privedené aj na druhý vodič, ventil sa začne otáčať opačným smerom. Pohon nie je možné zastaviť v medziľahlom stavu – otáča sa, kým nedosiahne jedného z krajných stavov, a je vypnutý koncovým spínačom.

Tieto akčné členy sú namontované na ventiloch, ktoré pracujú vo spínacej funkcii, napr. medzi dvoma spotrebičmi tepla.

Trojbodové ovládanie má 3 pracovní body: otočiť ventil doľava, otočiť ventil doprava, zastaviť ventil. Obdobne ako u dvojbodového je pripojený tromi vodič,i (neutrálnym a dvoma prúdovými), ale je tu možnosť, že napätie nie je pripojene ani k jednému z prúdových vodičov, tím je pohon zastavený. K zastaveniu môže dôjsť v akomkoľvek bode.

Tieto pohony sa používajú vo zmiešavacích systémoch, napr. teplá voda z kotle a studená voda vracajúca sa zo zariadenia.

Proporcionálne riadenie tiež plynule riadi otečenie ventilu. Vďaka svojej konštrukcií je ovládanie veľmi presné. Proporcionálny pohon musí spolupracovať s proporcionálnym regulátorom. Z pohonu vedou 4 vodiče – dva pro napájanie („+“ a „-“) a dva pro správne pripojenie k regulátoru („Y“ a „U“). Riadiaca jednotka odošle krátke pulzy a po každom z nich skúma dopad na inštaláciu. Pokiaľ je nutné vykonať ďalšiu úpravu nastavení, tak sú odoslané ďalšie pulzy. Tieto impulzy môžu byť v jednom z nasledujúcich rozsahov: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA.

Tieto akčné členy sa používajú vo zmiešavacích systémov, kde je veľmi dôležité stabilizovať teplotu zmiešavaného média, napr. v chladiacich a klimatizačných systémoch, menej často vo vykurovacích systémoch.

Môžu akční členy ARM ProClick pracovať s uhlom otočenia väčším než 90°?

Pohony ARM ProClick od spoločnosti AFRISO umožňujú kvôli namontovaným koncovým spínačom, aby pohon pracoval iba v uhlu natočení 90°.

Sú pohony ARM kompatibilné so zmiešavacími ventilmi iných výrobcov?

Pohony ARM ProClick ako súčasť štandardnej dodávky sú vybavené montážnymi prvkami pre ventily ARV ProClick.

 

Okrem toho je možné dokúpiť adaptéry pre väčšinu typov ventilov, vrátane:

ARV AFRISO staršej generácie, ESBE (typ VRG), Danfoss (typ HRB), ESBE (typ MG, G, F), Seltron, Somatherm, Hora, WIP, PAW, LK, BARBERI, BRV, IMIT, IVAR, HOVAL, OLYMP

Aká je prevádzka servopohonu v automatickom a manuálnom režimu?

V automatickom prevádzkovom režime nastavuje pohon ventil do polohy nastavené pripojeným regulátorom. Pohon nie je autonómne zariadenie, ktoré automaticky reguluje činnosť ventilu. Aktuátor je výkonným prvkom, ktorý prijíma signály od regulátoru, ktorým môže byť zložitejší regulátor kotla, automatika vzduchotechnickej jednotky alebo napr. regulátor Afriso ARC.

V manuálnom režime pohon nebude otáčať ventilom kvôli signálom prijatým od regulátoru. V tomto režime je pohon odpojený. Odpojenie pohonu od zmiešavacieho prvku ventilu umožňuje ručné otáčanie ventilu pomocou kolieska na pohonu. Tento režim sa používa v núdzových situáciách alebo k diagnostike činnosti samotného ventilu.

Dokumentácia

Prajete si zaslať brožúru o ventilu ARV ProClick a o servopohonu ARM ProClick?
Zanechajte nám prosím váš email.

Máte nejakú otázku? Napíšte nám!

Súhlas

Výrobce

AFRISO spol. s r.o. je súčasťou medzinárodnej skupiny AFRISO, ktorá na európskom trhu pôsobí už viac ako 150 rokov. AFRISO založil Adalbert Fritz v roku 1869 v Durynsku. Názov spoločnosti je skratkou firmy Adalbert FRItz & SOhn.

Dnes je skupina AFRISO, ktorú stále vlastní rodina Fritzov a je spravovaná jej štvrtou generáciou, výrobcom bezpečnostných a regulačných armatúr, akoto aj signalizačných a meracích zariadení.

V Slovenskej republike sa produkty AFRISO začali objavovať bezprostredne po roku 1993. Dynamický nárast predajov znamenal, že v roku 1995 bola v Prahe založená spoločnosť AFRISO spol. s r.o. Tato spoločnosť distribuuje produkty pre český a slovenský trh.

Kontakt

E-mail

info@afriso.sk

Telefon

Fakturačné údaje

AFRISO spol. s r.o. | Komerční 520, 251 01 Nupaky | +420 272 953 636 | info@afriso.cz | IČO: 63994062 | DIČ: CZ63994062 | Bankové spojenie Raiffeisenbank: 1181093/5500